ICC 2023 ODI World Cup schedule

ICC 2023 ODI World Cup schedule

5 ऑक्टोबर इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड
6 ऑक्टोबर बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान
7 ऑक्टोबर इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड
8 ऑक्टोबर भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
9 ऑक्टोबर A2 वि A3
10 ऑक्टोबर भारत विरुद्ध इंग्लंड
11 ऑक्टोबर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश, पाकिस्तान वि A2
12ऑक्टोबर अफगाणिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड
13 ऑक्टोबर पाकिस्तान विरुद्ध A3
14 ऑक्टोबर A1 विरुद्ध A2, न्यूझीलंड विरुद्ध A1
15 ऑक्टोबर भारत विरुद्ध पाकिस्तान
16 ऑक्टोबर बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान
17 ऑक्टोबर न्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तान
18 ऑक्टोबर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध B2
19 ऑक्टोबर अफगाणिस्तान विरुद्ध A3
20 ऑक्टोबर इंग्लंड विरुद्ध बांग्लादेश
21 ऑक्टोबर भारत वि ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्तान वि पाकिस्तान
22 ऑक्टोबर न्यूझीलंड विरुद्ध A3
23 ऑक्टोबर भारत विरुद्ध न्यूझीलंड
25ऑक्टोबर A1 विरुद्ध A3
26 ऑक्टोबर अफगाणिस्तान विरुद्ध A2
27 ऑक्टोबर बांगलादेश विरुद्ध A2
28 ऑक्टोबर भारत विरुद्ध A1, ऑस्ट्रेलिया वि न्यूझीलंड
29 ऑक्टोबर इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान
30 ऑक्टोबर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध A3
31 ऑक्टोबर इंग्लंड विरुद्ध A1
1 नोव्हेंबर भारत विरुद्ध A2
2 नोव्हेंबर बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान
3 नोव्हेंबर ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध A2
4 नोव्हेंबर भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान, बांगलादेश वि A3
5 नोव्हेंबर इंग्लंड विरुद्ध A3, ऑस्ट्रेलिया वि पाकिस्तान
7 नोव्हेंबर इंग्लंड विरुद्ध A2
8 नोव्हेंबर भारत विरुद्ध A3
9 नोव्हेंबर अफगाणिस्तान विरुद्ध A1
10 नोव्हेंबर बांगलादेश विरुद्ध A1
11 नोव्हेंबर भारत वि पाकिस्तान, इंग्लंड वि अफगाणिस्तान
13 नोव्हेंबर बांगलादेश विरुद्ध न्यूझीलंड
15 नोव्हेंबर सेमी-फायनल १ (पहिली वि. चौथी)
16 नोव्हेंबर सेमी-फायनल 2 (2रा वि 3रा)
19 नोव्हेंबर अंतिम
Back to top button
error: Content is protected !!