Land Records:- जमीन खरेदी विक्रीच्या नियमांमध्ये झालेले हे 3 बदल..!!

जमीन खरीदी आणि विक्रीच्या नियमांमध्ये झालेले हे तीन बदल..

1) पहिला नियम :

जर एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्रफळ दोन एकर असेल, जर तुम्ही सर्व्हे नंबरमध्ये एक किंवा दोन किंवा तीन एकर जमीन खरेदी केली तर ती नोंद होणार नाही आणि याचा अर्थ तुम्ही ती शेतजमीन विकत घेतल्यास. तसे असल्यास, ते तुमच्या नावावर नसेल.

परंतु जर सर्व्हे क्रमांक झाला असेल आणि त्यात एक किंवा दोन गुंठे जमीन पडली असेल, तर जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेऊन एक किंवा दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची नोंद अशा प्राधिकरणात करता येईल.

Cotton Market today:- महाराष्ट्रातील आजचे कापुस बाजार भाव. पहा आज कापसाला किती बाजार भाव मिळाला..!!

 

२) दुसरा नियम :

जर कोणत्याही पक्षकाराने पूर्वी प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचा करार केला असेल, तर अशा जमिनीची विक्री आणि खरेदी करण्यासाठी सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे अत्यंत आवश्यक असेल. 

3) तिसरा नियम :-

जर सरकारी भूमी अभिलेख विभागांतर्गत स्वतंत्र किंवा स्वतंत्रपणे तयार केलेला भूखंड निश्चित केला गेला असेल किंवा त्याची मोजणी केली गेली असेल आणि त्याचा स्वतंत्र सर्वेक्षण नकाशा दिला असेल, तर अशा क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. पण शेतकरी बांधवांनो, असा तुकडा वाटायचा असेल तर अटी व शर्ती लागू होतील.

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Land record तुमच्या गावात जर असेल गायरान जमीन तर मग अवश्य वाचा.. या शेतकऱ्यांना मिळणार गायरान जमीन

 

Back to top button
error: Content is protected !!