Top10 BT cotton seed 2023

  1. Top10 BT cotton seed 2023
  2. कावेरी बुलेट केसीएच ७०७ बीजी
  3. कावेरी एस एम बी जी
  4. बायको चैतन्य 73 77 बिझी
  5. पारस ब्रम्हा बीजी दोन कापूस बियाणे
  6. बायर्स पास फर्स्ट क्लास बीजी
  7. ग्रीन गोल्ड विठ्ठल बिझी दोन कापूस बियाणे
  8. अजित 199 बीजी
Close Visit agrinews24tas

error: Content is protected !!