kapus bajar bhav 2023

kapus bajar bhav 2023

राज्यातील महत्त्वाच्या बाजारात कापूस  बाजार भाव आज आपण येथे पाहणार आहोत 

आजचे कापुस बाजार भाव पुढील प्रमाणे सर्व बाजार भाव व्यवस्थित पाहण्यासाठी मोबाईल डावीकडे किंवा उजवीकडे स्क्रोल करून पहा म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित सर्व बाजार भाव दिसतील :- 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/03/2023
परभणी क्विंटल 66 7500 7800 7650
लातूर क्विंटल 340 7200 7800 7500
मानवत एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 1800 7500 7700 7600
अकोला लोकल क्विंटल 37 7400 7880 7440
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 72 7800 8253 8026
उमरेड लोकल क्विंटल 378 7400 7780 7620
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7450 7795 7600
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 849 7000 7850 7650
बीड लोकल क्विंटल 110 7000 7700 7550
अहमदनगर …… क्विंटल 2200 7790 8070 8000
पुणे मध्यम स्टेपल क्विंटल 43 7410 7800 7630
नांदेड मध्यम स्टेपल क्विंटल 16 7500 7700 7600
नाशिक मध्यम स्टेपल क्विंटल 120 7105 7660 7416
10/03/2023
नागपूर क्विंटल 3300 7650 7800 7750
श्रीगोंदा क्विंटल 282 7600 7800 7700
मनवत क्विंटल 2160 7100 7945 7850
येवला नाशिक क्विंटल 63 7500 7850 7650
भद्रावती क्विंटल 351 7775 7900 7838
समुद्रपूर क्विंटल 995 7700 8050 7900
वडवणी क्विंटल 177 7350 7850 7700
हिंगोली   क्विंटल 15 7410 7700 7700
आष्टी (वर्धा) ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल क्विंटल 133 7200 7900 7800
आर्वी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 2102 7900 8000 7950
पारशिवनी एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 600 7600 7800 7700
सोनपेठ एच – ६ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 135 6500 7900 7600 चंद्रपूर
चंद्रपूर हायब्रीड क्विंटल 185 7200 7825 7500
अकोला (बोरगावमंजू) लोकल क्विंटल 32 7700 8000 7850
यवतमाळ लोकल क्विंटल 285 7500 7850 7700
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 1000 7400 7800 7500
वरोरा लोकल क्विंटल 1616 7200 7950 7500
वरोरा-माढेली लोकल क्विंटल 1400 7000 7900 7600
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 1046 7800 7821 7815
Back to top button
error: Content is protected !!