Kusum solar pump

फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या कुसुम योजना कुसुम सौरपंप योजना 2022 अंतर्गत एक लाख मेथे कृषी कुसुम सौरपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले

 

या 20 जिल्ह्यातील सोलर पंपासाठी              

   उपलब्ध येथे करा ऑनलाईन अर्ज

 

Close Visit agrinews24tas

error: Content is protected !!