Nuksan Bharpai 2023:- या आठ जिल्ह्यामधील किती किती हेक्टर चे नुकसान झालेले आहे पहा सविस्तर..!!

या आठ जिल्ह्यामधील सर्वात जास्त नुकसान झालेले आहे..

धुळ्यामध्ये 3144 हेक्टर व नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये 1 हजार 575 हेक्टर, जळगाव जिल्ह्यामध्ये 241 हेक्टर, अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये 4 हजार 100  हेक्टर, बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये 775 हेक्टर आणि वाशिम जिल्ह्यामध्ये 475 हेक्टर, जोहर येथे 760 हेक्टर आणि नाशिक जिल्ह्यामध्ये 2685 हेक्टर एवढ्या क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!