old pension scheme 2023 : 60 वर्षानंतर वर्षाला 60 हजार रुपये पेन्शन मिळणार इथे पहा कोणाला मिळणार

old pension scheme 2023 : 60 वर्षानंतर वर्षाला 60 हजार रुपये पेन्शन मिळणार इथे पहा कोणाला मिळणार

old pension scheme 2023 अटल पेन्शन योजना ही कमी गुंतवणूक पेन्शनची हमी देणारी सरकारची यशस्वी योजना आहे या योजनेअंतर्गत सरकार साठ वर्षानंतर दरमहा किमान 1000 ते 5000 रुपये पेन्शनची हमी देते चाळीस वर्षे वयापर्यंत ची व्यक्ती यात गुंतवणूक करू शकते.

60 वर्षानंतर वर्षाला 60 हजार रुपये पेन्शन मिळणार,

इथे पहा कोणाला मिळणार

Back to top button
error: Content is protected !!