Shahu Maharaj scholarship application form

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना. 

विद्यार्थ्यांना खालील डॉक्युमेंट ची आवश्यकता ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी लागणार आहे..

 
  1. मार्कलिस्ट (Last Year Marksheet)
  2. बँक पासबुक (Bank Passbook)
  3. फोटो (Photo)
  4. सही (Sign)
  5. जातीचा दाखला (Caste Certificate) 

ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी तुम्हाला खालील अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन सविस्तरपणे अर्ज व्यवस्थित रित्या भरून घ्यावा. 

https://bcud.unipune.ac.in/Scholorships/Applicant/Login.aspx

Close Visit agrinews24tas

error: Content is protected !!