Sheli Palan Yojana Gr

Sheli Palan Yojana Gr जीआर 2023  :  

उद्योजकता विकास या कार्यक्रमासाठी ग्रामीण NLM Udaymitra Yojana शेळी मेंढी पालन प्रजाती विकासाद्वारे पात्र संस्थांना शेळ्या आणि मेंढ्यांचा एक युनिट किमान 100 बोकड/मेंढ्या, 05 बोकड/मेंढा त्या अनुषंगाने या 50% अनुदान याची कमाल मर्यादा हि आपल्याला खाली दिलेल्या प्रमाणे आहेत.

300 शेळ्या 15 बोकड, 30 लाख रुपये अनुदान    

  1. 100 शेळ्या 05 बोकड अनुदान मर्यादा 10 लाख रुपये.
  2. 200 शेळ्या 10 बोकड 20 लाख रु. अनुदान
  3. 400 शेळ्या 20 बोकड 40 लाख रुपये अनुदान
  4. 500 शेळ्या 25 बोकड 50 लाख रुपये असे अनुदान.

Sheli Palan Yojana GR

Close Visit agrinews24tas

error: Content is protected !!