Cotton fertilizer : कापूस पिकाला या खताचा पहिला डोस द्या होईल भरघोस उत्पादन…आणि पैशाची होईल बचत..!!

Cotton fertilizer : कापूस पिकाला या खताचा पहिला डोस द्या होईल भरघोस उत्पादन...आणि पैशाची होईल बचत..!!

Cotton fertilizer : कापूस पिकाला या खताचा पहिला डोस द्या होईल भरघोस उत्पादन…आणि पैशाची होईल बचत..!! Cotton fertilizer : कापूस पिकाला खताचा पहिला डोस कधी आणि कोणता द्यावा याबद्दल सविस्तर माहिती आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत. कपाशीला पहिला डोस (लागवडीपूर्वी, लागवडीसोबत किंवा लागवडीनंतर) कधी द्यावा? काही शेतकरी लागवडीपूर्वी कपाशीला खत घालण्यास प्राधान्य देतात, तर … Read more

Cotton fertilizer : कापूस पिकाला या खताचा पहिला डोस द्या होईल भरघोस उत्पादन…आणि पैशाची होईल बचत..!!

Cotton fertilizer : कापूस पिकाला या खताचा पहिला डोस द्या होईल भरघोस उत्पादन...आणि पैशाची होईल बचत..!!

Cotton fertilizer : कापूस पिकाला या खताचा पहिला डोस द्या होईल भरघोस उत्पादन…आणि पैशाची होईल बचत..!! Cotton fertilizer : कापूस पिकाला खताचा पहिला डोस कधी आणि कोणता द्यावा याबद्दल सविस्तर माहिती आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत. कपाशीला पहिला डोस (लागवडीपूर्वी, लागवडीसोबत किंवा लागवडीनंतर) कधी द्यावा? काही शेतकरी लागवडीपूर्वी कपाशीला खत घालण्यास प्राधान्य देतात, तर … Read more

Close Visit agrinews24tas

error: Content is protected !!