ट्रेंडिंग

Agri Related Business: कांदा फुकट विकण्यापेक्षा कांद्याचा ‘हा’ उद्योग करा आणि लाखो कमवा! वाचा माहिती

Agri Related Business: कांदा फुकट विकण्यापेक्षा कांद्याचा ‘हा’ उद्योग करा आणि लाखो कमवा! वाचा माहिती

Agri Related Business:- कांद्याच्या भूमीत मोठा प्रश्न म्हणजे हा दराचा अनुभव असतो. आपल्याला माहिती आहे की दर नियंत्रणाची मोठ्या प्रमाणावर घडामोडी घडवून आणतात आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसतो. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍)

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

{Agri Related Business}ही परिस्थिती कांद्याच्या मूळ स्वरूपानेही. उत्पादन खर्च आणि खर्च देखील न निघालेला हवा तो नदीचा डोंगर वाढतो. या परिस्थितीला जास्त करून केंद्र सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. चार ते पाच वर्षातून एकदा कांदेला बऱ्यापैकी दर मिळतात मात्र आपण मात्र आपल्या बाजूने कांदा रडवतोच ही परिस्थिती इतरही.

या अनुषंगाने जर तुम्ही विचार केला तर तुम्ही एखाद्या भावात फुकटची स्थिती कमी करू शकता. कारण कांद पावडरला तुमच्यामध्ये खूप काही आहे आणि त्यालाही अशीच वागणूक देणे हे मात्र निश्चित आहे. आपण लेखांमध्ये या व्यवसायाविषयी संपूर्ण माहिती देत आहोत.

कांदा पावडर बनवण्याचा व्यवसाय

{Agri Related Business}कांद्याचा एका बाजूने दर जमवला नाही आणि आपल्यासाठी विचार केला तर मात्र कान्याला पक्ष्या विरुद्ध . तुमचा फायदा जर तुम्ही कांदा पावडर व्यवसाय केला तर लाखो रुपये नफा या जागाू आहेत.

हा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर जेव्हा कांदाचे भाव कमी असतात तेव्हा तुम्ही तुम्‍ही तुम्‍ही व्‍यवसाय सुरू करू शकता. तसेच इतर अनेक उद्योगांमध्ये देखील कांद्याला खूप जास्त असते आणि ती पूर्ण करण्याकरिता पेस्टपासून कांदाची पावडर किंवा कुरकुरीत तळलेली कांदा मजबूत.

कांद्याचे निर्जलीकरण म्हणजे पाणी टाकले तरंदा सदत नाही का खूप दिवस टिकतो आणि कांद्याला किंमत देखील अशा सुखाची. जर आपण कांदा पावडरचा विचार केला तर सध्या रेडी टू फूड इंडस्ट्री मध्ये पिझा किंवा सॅलड किंवा रेडी टू मेक पोहे,

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

उपमा या खाद्यपदार्थांचा सध्या खूप मोठा ट्रेंड आहे. या प्रदर्शनातून कांदाची पावडर देखील रेड टू इट साठी जाऊ शकते. भारत भारत इतर कार्यक्रम कांदाचा पावडरला खूप काही आहे. कांद्याची पावडर वापरायची? जाते.

कांदाची पूड किंवा पावडर बनवण्याची प्रक्रिया

कांद्याची बनवण्यापूवीर् प्रथम कांदा सोलून स्वच्छ जागेवर त्याचे नंतर तुकडे करावे. मोठे उत्पादन घ्यायचे

असेल तर ते सौरऊर्जेवर चालणारे जे काही सनड्रायर असतात त्यामध्ये किंवा इलेक्ट्रिक पॉवर नियामकात

सुकून. तुमच्या कांद्यामधील पाणी निघते.

अशाप्रकारे ओला पूर्णता कमी कांदा जास्त वाईट होत नाही. असा निर्जलीत कांदा तुम्ही एअर टाईट पॅकिंग

त्याची विक्री करू शकता. चालू तसेच पुढे चालू आहे. डीहायड्रॅशनिंग कांदा ग्राइंडर बारीक करून त्याची

पावडर तयार करू शकता आणि ही पावडर ग्राम ते 250 विभाजनाच्या पॅकेटमध्ये त्याची विक्री करू शकता.

ही पावडर विक्री तुम्ही करू शकता किंवा फुड चेन रेस्टॉरंट यांच्याशी करार देखील करू शकता आणि

तुमची विक्री वाढवू शकता.

कांदा पावडर तयार व्यवसायासाठी उभारे आणि साहित्य भांडवल

कांदा पावडर व्यवसाय करण्यासाठी तुम्हाला एकूण सहाशे चौरस फूट जागाची गरज भासते. ही जागा

तुम्ही कच्चा माल ठेवण्यासाठी तसेच डीहायड्रेटर मशीन आणि ग्राइंडर ठेवण्यासाठी आणि तिसरा भाग

तयार कांदा पावडर ठेवण्यासाठी असू शकतात. यंत्रसामुग्रीसाठी तीन ते चार लाख रुपये खर्च केले तर

आवश्यक आहे.

व कच्चा माला यासाठी एक लाख व खेळते भांडवल एक दीड लाख रुपये आवश्यक आहेत.

म्हणजे साधारणपणे सहा लाख लोकांच्या आसपास तुम्हाला भांडवल किंवा व्यवसायासाठी. तुम्ही खाऊ आणि ग्रामोद्योगाच्या संघांद्वारे आर्थिक मदत देखील करू शकता.

अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!